Tập tin:Chu-ky-cua-ong-Mark-Taylor-Pierce-giam-doc.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chu-ky-cua-ong-Mark-Taylor-Pierce-giam-doc.png(299×200 điểm ảnh, kích thước tập tin: 5 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:00, 2/5/2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:00, 2/5/2016299×200 (5 kB)Vloser (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: