Tập tin:D.png

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(342×237 điểm ảnh, kích thước tập tin: 14 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:15, 28/1/2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:15, 28/1/2011342×237 (14 kB)Kim pham (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.