Tập tin:Duongkachmenh.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(292×400 điểm ảnh, kích thước tập tin: 161 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

  Miêu tả


Mô tả việc sử dụng nội dung không tự do một cách hợp lý trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Mô tả

Bìa cuốn Đường Kách mệnh, tập sách gồm những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc cho những thanh niên Việt Nam được Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tuyển mộ và giác ngộ.

Nguồn

Từ trang web này

Bài viết

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Phần được sử dụng

Toàn bộ

Độ phân giải thấp?

Mục đích sử dụng

Minh họa cho hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Khả năng thay thế?

Không thể, vì là tư liệu lịch sử


Sử dụng hợp lýSử dụng hợp lý tác phẩm có bản quyền trong [[{{{Article}}}]]//vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Duongkachmenh.jpg


Giấy phép 

Đây là hình bìa của một (hay nhiều) cuốn sách, và bản quyền của nó có nhiều khả năng thuộc về họa sĩ minh họa (những) trang bìa này hoặc nhà xuất bản (những) cuốn sách này. Việc sử dụng hình này ở độ phân giải thấp để minh họa cho bài viết nói về quyển sách trong hình tại Wikipedia tiếng Việt, có máy chủ đặt tại Hoa Kỳ, điều hành bởi tổ chức phi lợi nhuận Wikimedia Foundation,

được tin là phù hợp với điều khoản sử dụng hợp lý theo luật bản quyền Hoa Kỳ. Bất cứ hình thức sử dụng khác, tại Wikipedia hay ở nơi khác, đều có thể vi phạm bản quyền. Xem thêm Wikipedia:Sử dụng hợp lý.Gửi người tải lên: Bản thân thẻ này vẫn chưa đủ. Bạn cũng cần phải ghi thêm nguồn gốc của tác phẩm, tất cả những thông tin về bản quyền hiện tại, và một cơ sở cho việc sử dụng hợp lý cho mỗi bài viết có sử dụng tập tin.Xin ghi trong lời giải thích của bạn chi tiết về ấn bản mà bạn sử dụng (nhà xuất bản, nơi và năm xuất bản, hình này có phải thực do bạn scan bìa sách lên không hay do bạn load về từ một trang web nào), và tên của họa sĩ vẽ trang bìa nếu biết. Nếu bìa sách đã thuộc phạm vi công cộng (xem Wikipedia:Phạm vi công cộng), hãy dùng thẻ phạm vi công cộng thay cho thẻ này.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:34, 7/5/2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 23:34, 7/5/2016292×400 (161 kB)Vloser (Thảo luận | đóng góp)  Miêu tả Mô tả việc sử dụng nội dung không tự do một cách hợp lý trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Mô tả Bìa cuốn Đường Kách mệnh, tập sách gồm những bài giảng của Nguyễn Ái Quố…
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.