Tập tin:Giai-tich-12-Nhi-thuc-Newton-Nguyen-Duc-Duy-2008.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Giai-tich-12-Nhi-thuc-Newton-Nguyen-Duc-Duy-2008.ppt(kích thước tập tin: 1,17 MB, kiểu MIME: application/vnd.ms-powerpoint)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Bài Giảng Điện tử: Giải tích 12, Tiết 27 Bài 3. Nhị thức Newton.

Tác giả: Nguyễn Đức Duy - THPT B Duy Tiên - Hà Nam

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:09, 26/3/2008 (1,17 MB)Vloser (Thảo luận | đóng góp)Bài Giảng Điện tử: Giải tích 12, Tiết 27 Bài 3. Nhị thức Newton. Tác giả: Nguyễn Đức Duy - THPT B Duy Tiên - Hà Nam Category:Toán học Category:Bài giảng Điện tử Category:Nguyễn Đức Duy [[Category:20
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: