Tập tin:Nguyen Duc Canh.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(711×960 điểm ảnh, kích thước tập tin: 72 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

 Nội dung: Chân dung Nguyễn Đức Cảnh Nguồn: http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=289CaWQ9MjIwNzAmZ3JvdXBpZD0ma2luZD0ma2V5d29yZD1OZ3V5JWUxJWJiJTg1biUyMCVjNCU5MCVlMSViYiVhOWMlMjBDJWUxJWJhJWEzbmg=&page=1 Tác giả: không rõ.

Lí do sử dụng hợp lý cho bài Nguyễn Đức Cảnh: ảnh độ phân giải thấp về nhân vật lịch sử đã qua đời, không có ảnh tự do thay thế.

Ảnh chụp trước năm 1932

Phạm vi công cộngPhạm vi công cộngfalsefalseHình này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 thì: Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm (75) năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Nếu tác phẩm không được công bố trong vòng 25 năm từ khi định hình, thì thời hạn là một trăm (100) năm, kể từ khi được định hình. Tác phẩm khác có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết. Một cách tóm tắt:

Tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng hoặc khuyết danh này đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960, vì nó đã hết hạn theo Luật cũ, trước khi Luật sửa đổi có hiệu lực.
Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1965.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:47, 7/5/2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:47, 7/5/2016711×960 (72 kB)Vloser (Thảo luận | đóng góp) Nội dung: Chân dung Nguyễn Đức Cảnh Nguồn: http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=289CaWQ9MjIwNzAmZ3JvdXBpZD0ma2luZD0ma2V5d29yZD1OZ3V5JWUxJWJiJTg1biUyMCVjNCU5MCVlMSViYiVhOWMlMjBDJWUxJWJhJWEzbmg=&page=1 Tác giả: kh…
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.