Tập tin:Robot-hut-bui-the-he-moi.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(750×400 điểm ảnh, kích thước tập tin: 64 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:40, 23/3/2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:40, 23/3/2017750×400 (64 kB)Tủ sách Khoa học - VLOS (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: