Tập tin:TranPhu.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TranPhu.gif(150×183 điểm ảnh, kích thước tập tin: 14 kB, kiểu MIME: image/gif)

  Giấy phép Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Phạm vi công cộngPhạm vi công cộngfalsefalseHình này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 thì: Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm (75) năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Nếu tác phẩm không được công bố trong vòng 25 năm từ khi định hình, thì thời hạn là một trăm (100) năm, kể từ khi được định hình. Tác phẩm khác có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết. Một cách tóm tắt:

Tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng hoặc khuyết danh này đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960, vì nó đã hết hạn theo Luật cũ, trước khi Luật sửa đổi có hiệu lực.
Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1965.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:26, 7/5/2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 23:26, 7/5/2016150×183 (14 kB)Vloser (Thảo luận | đóng góp)  Giấy phép Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam Phạm vi công cộngPhạm vi công cộngfalsefalseHình này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Theo Đi…
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.