Tập tin:TrinhDinhCuu.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(394×551 điểm ảnh, kích thước tập tin: 48 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

  Miêu tả


Mô tả việc sử dụng nội dung không tự do một cách hợp lý trong Trịnh Đình Cửu

Mô tả

Trịnh Đình Cửu

Nguồn

VoMaiHiPT

Bài viết

Trịnh Đình Cửu

Phần được sử dụng

Toàn bộ

Độ phân giải thấp?

Mục đích sử dụng

Để biết mặt Trịnh Đình Cửu

Khả năng thay thế?

Không thể, vì nhân vật đã mất Thông tin khác Minh họa cho bài Trịnh Đình Cửu


Sử dụng hợp lýSử dụng hợp lý tác phẩm có bản quyền trong [[{{{Article}}}]]//vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:TrinhDinhCuu.jpg


Hình này đã giữ bản quyền và không có giấy phép sử dụng. Nó không rơi vào một trong những cách sử dụng hợp lý những nội dung không tự do được liệt kê tại Wikipedia:Nội dung không tự do#Hình ảnh có thể chấp nhận được hoặc Wikipedia:Nội dung không tự do#Đoạn âm thanh có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, việc dùng nó trong bài "Trịnh Đình Cửu" : Để mô tả về khách thể liên quan Khi không có hoặc không thể tạo ra hình tự do thay thế mang cùng tính thông tin tại Wikipedia tiếng Việt, có máy chủ đặt tại Hoa Kỳ, điều hành bởi tổ chức phi lợi nhuận Wikimedia Foundation, được tin là phù hợp với điều khoản sử dụng hợp lý theo luật bản quyền Hoa Kỳ. Bất cứ hình thức sử dụng khác, tại Wikipedia hay ở nơi khác, đều có thể vi phạm bản quyền. Xem thêm Wikipedia:Nội dung không tự do và Wikipedia:Quyền tác giả.Gửi người tải lên: Bản thân thẻ này vẫn chưa đủ. Bạn cũng cần phải ghi thêm nguồn gốc của tác phẩm, tất cả những thông tin về bản quyền hiện tại, và một cơ sở cho việc sử dụng hợp lý cho mỗi bài viết có sử dụng tập tin.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:27, 7/5/2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 23:27, 7/5/2016394×551 (48 kB)Vloser (Thảo luận | đóng góp)  Miêu tả Mô tả việc sử dụng nội dung không tự do một cách hợp lý trong Trịnh Đình Cửu Mô tả Trịnh Đình Cửu Nguồn VoMaiHiPT Bài viết Trịnh Đình Cửu Phần được sử dụng Toàn bộ…
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.