Tắt Adblock

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

AdBlock là một tiện ích mở rộng của trình duyệt Internet mà người dùng có thể cài đặt để chặn các quảng cáo không cho xuất hiện trên tất cả các trang web. AdBlock hiện có trên Google Chrome, Apple Safari, Mozilla, Firefox, Opera, và một số trình duyệt khác. Hãy tắt AdBlock trong trình duyệt khi bạn không còn muốn sử dụng tiện ích mở rộng này để chặn quảng cáo nữa.

Các bước[sửa]

Google Chrome[sửa]

 1. Mở Chrome.
 2. Bấm vào nút trình đơn Chrome. Bạn có thể tìm thấy nó ở góc trên cùng bên phải của Chrome, và có đặc điểm là 3 đường gạch ngang.
 3. Trỏ vào Tools (Công cụ), sau đó chọn Extensions (Tiện ích Mở rộng). Danh sách tất cả tiện ích mở rộng mà bạn có trong Chrome sẽ hiển thị.
 4. Tìm AdBlock trong danh sách các add-ons.
 5. Bỏ dấu kiểm cạnh Enabled (Bật) bên phải của AdBlock. AdBlock sẽ tạm thời bị tắt cho tới khi bạn quay trở lại trình đơn Chrome Extensions để bật lại tiện ích đó [1].
  • Nếu bạn muốn gỡ cài đặt vĩnh viễn AdBlock ra khỏi Chrome, hãy bấm vào biểu tượng thùng rác ở bên phải của Enabled; sau đó bấm Remove (Xóa) khi được nhắc xác nhận thao tác[2]

Firefox[sửa]

 1. Mở trình duyệt Firefox.
 2. Bấm vào Tools (Công cụ) và chọn Add-ons.
 3. Bấm vào Extensions (Tiện ích Mở rộng) từ bảng bên tay trái.
 4. Tìm AdBlock trong danh sách các extension.
 5. Chọn Disable (Tắt) để tạm thời tắt AdBlock. Nếu bạn muốn bật lại nó, bạn có thể quay lại trang này và bấm Enable (Bật).
  • Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn AdBlock, chọn Remove (Xóa).

Apple Safari[sửa]

 1. Chạy phiên làm việc của Apple Safari.
 2. Bấm vào Safari ở thanh trình đơn của trình duyệt và chọn Preferences (Tùy chọn). Cửa sổ Preferences sẽ hiển thị.
 3. Bấm vào nút Extensions (Tiện ích Mở rộng). Danh sách tất cả các extension bạn đã cài đặt trên Safari sẽ hiển thị.
 4. Tìm AdBlock trong danh sách các extension ở bảng bên trái.
 5. Chuyển nút On (Bật) sang Off (Tắt) trong cửa sổ Preferences. AdBlock sẽ tạm thời bị tắt cho tới khi bạn bật lại nó.
  • Để gỡ cài đặt hoàn toàn AdBlock, bấm vào nút Uninstall (Gỡ cài đặt). AdBlock sau đó sẽ bị xóa hẳn ra khỏi Safari[3].

Opera[sửa]

 1. Mở phiên làm việc của Opera trên máy tính của bạn.
 2. Bấm vào Tools (Công cụ) trên thanh trình đơn trong Opera và chọn Extensions (Tiện ích Mở rộng).
 3. Bấm vào Manage Extensions (Quản lý Tiện ích Mở rộng).
 4. Tìm AdBlock trong danh sách các extension hiện được cài đặt trên Opera.
 5. Bấm vào Disable (Tắt) phía bên phải của AdBlock extension. AdBlock sẽ tạm thời bị tắt cho tới khi bạn bật lại.
  • Nếu muốn AdBlock bị gỡ cài đặt hoàn toàn ra khỏi Opera, hãy bấm vào nút Uninstall (Gỡ cài đặt) thay vì nút Disable (Tắt). AdBlock sẽ bị xóa vĩnh viễn ra khỏi Opera[4].

Lời khuyên[sửa]

 • Nếu bạn muốn vừa gỡ cài đặt AdBlock ra khỏi trình duyệt và muốn cài đặt lại nó, hãy tải extension này trực tiếp từ trang web chính thức của nhà phát triển theo địa chỉ https://getadblock.com/ hoặc từ Extensions manager trong trình duyệt của bạn.

Nguồn và Trích dẫn[sửa]