Thành viên:Kinhong d

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Báo cáo viên xuất sắc
phạm ngọc dương
Giới tính
Năm sinh  ?
Nghề nghiệp
Học vị sinh vien
Học hàm  ?
Chuyên ngành công nghe sinh học thực phẩm
Cơ quan
Trường học đại học thủy sản
Nơi ở  ?
Liên lạc Gửi tin nhắn hoặc thư điện tử
[[Category:{{{Nghề nghiệp}}}]]