Thành viên:Veterinary/Note: Bể lâm ba Chi-lê

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bể lâm ba Chi-lê (cysterna chyli hay receptaculum chyli) là túi phình ở đầu dưới ống ngực (thoracic duct) và là nơi đổ vào của các nhánh bạch huyết ruột (intestinal trunk) và hai nhánh bạch huyết hông (lumbar lymphatic trunk).

Nhánh bạch huyết ruột nhận dịch bạch huyết từ dạ dày, ruột, tụy, lách, phần dưới và phần trước gan đổ về bể lâm ba Chi-lê.

Nhánh hông nhận dịch bạch huyết từ chi sau, thành chậu và các cơ quan trong xoạng chậu, từ thận và tuyến thượng thận, từ các hạc sâu của thành xoang bụng. Bạch huyết từ nhánh này đổ về bể lam ba Chi-lê.

  • Chyle là tên gọi loại dịch cơ thể với các thành phần gồm dịch bạch huyết (lymph), dạng nhũ hóa của mỡ hay các axít béo tự do. Chyle được hình thành ở ruột trong suốt quá trình tiêu hóa chất béo rồi được chuyển về hệ mạch bạch huyết (lacteal, lymphatic capillary). Nếu áp suất trong mạch thấp một lượng lớn các phân tử axit béo sẽ vào hệ mạch bạch huyết. Ngược lại, lượng nhỏ hơn các sản phẩm của quá trình tiêu hóa axit amin và đường sẽ vào mạch bạch huyết.

Xem thêm: Hệ bạch huyết (Bài giảng Giải phẫu Thú y)

Các ghi chú của cùng tác giả