Thành viên:Veterinary/Note: Những căn bệnh kinh hoàng (vietnamnet)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đọc bài "Những căn bệnh kinh khủng nhất mọi thời đại (Phần 1)" trên vietnamnet [1]. Bài chuyển ngữ rất hay. Tuy nhiên một số chỗ không chính xác như trùng mũi khoan lại vừa được gọi là vi rút vừa được gọi là vi khuẩn trong một đoạn viết.

Các ghi chú của cùng tác giả