Thành viên:Voime7

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  1. Bộ Sưu tầm danh ngôn của Hoàng Đức Minh
  2. Virus học
  3. Miễn dịch học
  4. Từ điển miễn dịch học

Lĩnh vực quan tâm ngoài chuyên môn: Văn hoá, văn học, Kinh dịch, danh ngôn, phong tục, kinh tế, giáo dục, ngôn ngữ.

Hoàng Đức Minh
Giới tính
Năm sinh 1984
Nghề nghiệp
Học vị Kỹ sư
Học hàm
Chuyên ngành Miễn dịch học & virut học
Cơ quan Viện vệ sinh dịch tễ trung ương
Trường học Khoa Công nghệ sinh học, Viện Đại học Mở Hà Nội
Nơi ở Hà Nội
Liên lạc Gửi tin nhắn hoặc thư điện tử
[[Category:{{{Nghề nghiệp}}}]]