Thảo luận:Ôn tập di truyền học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

5. Tạo nòi vi khuẩn sản xuất insulin bằng phương pháp hóa tổng hợp gene như sau: dùng ligase nối các đoạn oligonucleotide đã tổng hợp thành polypeptide. Polypeptide được gắn vào plasmid. Tế bào chứa plasmid mang gene insulin sẽ sản xuất ra proinsulin, qua xử lí hóa học sẽ thu được insulin. Ở một thí nghiệm người ta thấy tế bào chứa plasmid mang gene insulin không tổng hợp ra proinsulin. Giải thích.

Do plasmid không có gắn promoter cần cho sự phiên mã gene lạ.

  1. Các đoạn olionucleotide khi nối lại với nhau thì sẽ thành polynucleotide (đoạn DNA) chứ ko phải là polypeptide (thành phần tạo nên protein).
  2. Nếu muốn sản xuất protein từ tế bào vi khuẩn mà không tìm thấy sản phẩm thì có rất nhiều vấn đề cần kiểm tra, nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến việc này. Chuyện thiếu promoter chỉ là một trong những vấn đề đó và trong thực tế việc này rất ít khi xảy ra (câu trả lời thiếu tính thực tế) vì 1) khi đó muốn sản xuất protein thì việc gắn promoter là điều kiện tiên quyết rồi, chẳng nhà khoa học nào quên việc đó; 2) các plasmid thương mại để biểu hiện gene luôn có sẵn promoter rồi.
  3. Hãy đọc thêm Lựa chọn hệ biểu hiện để sản xuất protein ở vi khuẩn
Cao Xuân Hiếu 06:01, ngày 9 tháng 2 năm 2008 (CST)

Câu trả lời nên sửa lại thế nào ? Hay là xóa luôn câu trả lời để câu hỏi trở thành câu hỏi mở.