Thảo luận:Ý tưởng: Dịch sách Bioinformatics từ English sang Vietnamese

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đây là dự án hay và khó. Nhưng không lẽ vì khó mà không làm? Xin tác giả cứ đưa ra kế hoạch chi tiết, tôi xin đóng góp một tay để làm việc này.

Trân trọng, Đăng Tùng


Hi Đăng Tùng,

Lộ trình của ý tưởng này gồm 2 mảng 1) xây dựng bộ từ điển chuyên ngành của dân BI nằm trong dự án VLOS:Dự án Từ điển Hàn lâm tiếng Việt, 2) chọn 02 cuốn sách vỡ lòng của BI để chuyển ngữ, theo tôi dự án nên chọn 1 cuốn Introduction of BI và 1 cuốn Beginning về Perl ? Tùng có ý kiến như thế nào? Hiếu, 02:20, ngày 24 tháng 12 năm 2007 (CST)