Thảo luận:Ý tưởng 'Sách giáo khoa điện tử tiện lợi, giá rẻ'

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tiếc thay nhà xuất bản giáo dục sẽ không bao giờ nhả cái "miếng mồi ngon" - sách giáo khoa ra nên ý tưởng của em sẽ mãi chỉ là ý tưởng thôi :D
cúmèo89 (thảo luận) 21:58, ngày 4 tháng 5 năm 2009 (CEST)
Nếu có bộ SGK miễn phí thay thế thì sao?
Cao Xuân Hiếu (thảo luận) 10:25, ngày 5 tháng 5 năm 2009 (CEST)
Hic không phải em bàn lùi đâu nhưng em sợ rằng bộ sách đó còn khá lâu mới xuất hiện. Thậm chí đến giờ Bộ còn chưa cho phép sử dụng SGK do tổ chức khác soạn thảo nữa là...
cúmèo89 (thảo luận) 15:20, ngày 5 tháng 5 năm 2009 (CEST)