Thảo luận:Ý tưởng Công tác xã hội

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bạn có thể tham khảo thêm các mô hình về Doanh nghiệp xã hội mà hiện nay các đơn vị như CSIP đã và đang tiếp tục tiến hành.

Các nhóm doanh nhân xã hội tại TPHCM và Hà nội đã kết hợp với nhau để cùng nhau giải quyết các vấn đề xã hội. Nếu bạn cần thông tin bạn có thể liên hệ trực tiếp với CSIP.VN để liên hệ và có thêm các thông tin cho bạn.

Baocong 08:52, 9/12/2011 (ICT)
Baocong, 01:52, 9/12/2011 (UTC)