Ý tưởng Công tác xã hội

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Là một sinh viên ngành công tác xã hội nhưng do thực trạng của nước ta, ngành này chưa phổ biến nên tôi mong muốn bạn đọc, đặc biệt là những nhà nghiên cứu xã hội hàng đầu ở Việt Nam cũng như trên thế giới hãy viết những bài về sự phát triển của ngành tại Việt Nam và trên thế giới trong những năm gần đây và trong tương lai; thực trạng của ngành Công tác xã hội tại Việt Nam; Phương hướng của ngành Công tác xã hội tại Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Liên kết đến đây