Thảo luận:Đột biến gen là gì và nó xảy ra như thế nào?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

uh, anh cho rằng như vậy

Cao Xuân Hiếu, 08:49, 9/7/2011 (UTC)

À, cảm ơn anh Hiếu, em hơi hiểu ý anh. Như vậy kéo theo câu em đã trích trong ngoặc kép cũng trong nội dung tranh cãi, và đặc tính có hại của đột biến và đa hình cũng không phân biệt quá rạch ròi. Em liên hệ đến monomorphic population và polymorphic population, đặc biệt trong bối cảnh gần với neutral evolution dưới tác dụng của genetic drift: trong đó tính đa hình đảm bảo cho adaptation của quần thể.

Phạm Thạch Thảo, 07:35, 9/7/2011 (UTC)

Việc phân biệt giữa khái niệm "đa hình" (polymorphism) và "đột biến (mutation) còn nhiều tranh cãi. Trước đây, mọi người xếp chúng dựa trên việc thay đổi di truyền có ảnh hưởng trực tiếp lên kiểu hình hay k? Nhưng thực tế sự hiểu biết của chúng ta về kiểu hình bị giới hạn. Thế nên sự phân biệt theo cách này luôn bị giới hạn và thay đổi. Do đó, người ta phải dựa vào 1 tiêu chí khác, đó là tần số xuất hiện trong quần thể. Nếu tần số thấp dưới một mức nào đó thì là đột biến. Xin lỗi nếu câu trả lời của tôi ko đi thẳng vào câu hỏi của Thảo.

Cao Xuân Hiếu, 06:38, 9/7/2011 (UTC)

"Mặc dù tính đa hình không có tác động nào tới sức khỏe con người, nhưng những biến đổi đó chắc chắn có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tật." Em không hiểu câu này. Em chỉ biết tính đa hình quan trọng ở chỗ tăng khả năng thích nghi cho loài khi môi trường thay đổi?

Phạm Thạch Thảo, 06:24, 9/7/2011 (UTC)