Thảo luận:Ứng dụng chip thải của Intel

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thực ra, việc tái sử dụng các bộ vi xử lý dòng P2, P3 của các máy tính cũ đều có thể dùng được và hiện nay vẫn đang được một số các cán bộ kỹ thuật của các đơn vị nhà máy sử dụng. Tuy nhiên, thực chất về việc áp dụng đại trà thì quả thực khó vì nếu đại trà thì Việt nam chỉ mãi chạy sau các nước về công nghệ nên không thể tiến nhanh được do bản chất các bộ vi xử lý này không đáp ứng được yêu cầu về phần mở rộng ROM, RAM, tốc độ bus trong các ứng dụng mới.

Trước đây, các loại vi điều khiển này đã được một số nhà tái chế đơn lẻ đun nấu lại để triết xuất ra vàng và các kim loại hiếm nhưng hiệu quả lại không cao chưa kể lại làm ô nhiễm môi trường nên giờ các loại vi xử lý này không còn mấy ai mặn mà sử dụng nữa.

Baocong 08:50, 9/12/2011 (ICT)
Baocong, 01:50, 9/12/2011 (UTC)