Ứng dụng chip thải của Intel

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

- Tôi thấy bộ vi sử lý của intel bền lắm, những bộ vi sử lý củ như P2, P3 ngày càng được thải ra. Tại sao ko ứng dụng tạo ra những bo mạch đơn giản để điểu khiển.

Liên kết đến đây