Thảo luận:6 sự kiện lịch sử trọng đại của ngành hệ gen học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vang, anh.

Tran Manh Hao, 02:48, 15/12/2014 (UTC)

Em sẽ dịch tiếp 5 sự kiện còn lại chứ?

Nguyenthephuc, 14:00, 12/12/2014 (UTC)