Thảo luận:Bàn về sự ấu trĩ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài viết có hình ảnh minh họa cho 5 dạng người-ấu-trĩ thì hay hơn. Ý tưởng là tạo hai chân dung đối lập, giữ biểu hiện ấu trĩ và không ấu trĩ.

Nguyenthephuc, 12:24, 30/3/2014 (UTC)