Thảo luận:Băng Sơn

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Em xin phép đưa trang này lên, không biết nó có được phép không ạ? Chả thấy mọi người trả lời gì hết cả. Chẳng biết là như thế nào mà chọn lọc bây giờ? Tư liệu phong phú quá, có ai làm cùng em ko? Voime7 12:25, ngày 02 tháng 6 năm 2006 (CDT)