Thảo luận:Chiến thuật hiện thực hóa đường lưỡi bò của Trung Quốc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ngay những chữ đầu tiên, có vẻ khó hiểu: "Cuối tháng năm 2011 vừa rồi"?

Nguyenthephuc, 12:56, 19/6/2011 (UTC)