Thảo luận:Dịch Cân Kinh, bản dịch Trần Đại Sỹ/1

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dịch Cân Kinh sao nói là phải buông lỏng toàn thân (Mắt đầu, cần cổ, hai vai, hai tay, ngực, lưng, bụng, đùi, chân... ) ?

Nếu buông lỏng chân và đùi thì lực nào giữ cho thân người đứng vững được ? Nếu buông lỏng vai và hai tay thì còn lực nào giữ cho hai tay hướng thượng và khép trước ngực ?

Còn nữa, hình 1: khi đưa hai tay lên thì hơi thở như thế nào ? Có phải đồng thời thở vào không ? bàn luận không ký tên trên là của DangPhiDuong (thảo luận • đóng góp)