Thảo luận:Dịch Cân Kinh, bản dịch Trần Đại Sỹ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trong 4rum edunet.vn có một chùm bài viết đầy đủ? http://diendan.edu.net.vn/forums/permalink/359890/77971/ShowThread.aspx#77971 --Nguyễn Thế Phúc thảo luận 07:17, ngày 16 tháng 10 năm 2007 (CDT)