Thảo luận:Gen vị kỷ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

hay đấy, đọc lướt dịch vắn cho đỡ mất thời gian

Cao Xuân Hiếu, 09:15, 13/7/2011 (UTC)

PNAS đang có chuỗi bài Colloquium về vấn đề này tuần trước [1], bữa nào anh Hiếu dịch mấy bài đi :-D

Phạm Thạch Thảo, 09:10, 13/7/2011 (UTC)