Thảo luận:Giải Nobel sinh lý học hay y học 2001

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
seminal discoveries: những khám phá có tính nền tảng mà từ đó các nghiên cứu khác có thể tiếp tục triển khai. Xem seminal workseminal Cao Xuân Hiếu 13:58, ngày 28 tháng 8 năm 2007 (CDT)