Thảo luận:Giải Nobel sinh lý học và y học năm 2007

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ôi thuật ngữ SHPT thật là loạn! CXH 09:57, ngày 08 tháng 10 năm 2007 (CDT)

Một bài báo tốt cần tạo ra nhiều góc nhìn khác nhau, khi thuật ngữ chuyên ngành chưa xuất hiện trong từ điển của Việt Nam cần tránh nhận định cảm tính như thể mình đã biết quá rõ về nó. Có thể nói giải Nobel năm nay hầu hết trao cho những người có hoàn cảnh hết sức đặc biệt, đã đến lúc Việt Nam cần xuất bản một cuốn sách về nghị lực của những người đoạt giải Nobel năm nay, phải nói họ đã "thắng đẹp", chẳng hạn bà Dorris Lessing đã hạ đo ván bảng cá cược (Xem Vietscience free, bài Nobel văn chương). Tôi dịch knoct-out là thắng đẹp xuất phát từ hoàn cảnh những người đoạt giải năm nay, hơn nữa theo hội đồng xét giải kĩ thuật gene targeting gọi dân dã (commonly - advance information)là knoct-out.Ngohien

Hì hì, khi anh viết cái đoạn trên hình như chưa có từ "thắng đẹp" trong bài hay sao ấy chứ. Ở đây không ai nghĩ là mình biết hết đâu Hiển (tiểu chí của VLoS không phải như thế). Đọc thế này mọi người cười anh chết. Mạn phép xóa đoạn đó đi.

Anh cũng "mượn" cái ảnh ở bài này cho bài Gene knock-out, knock-in và knock-down (để liên kết đỏ lâu rồi mà chưa viết được). Ở đó cũng có một chút trao đổi về từ "khảm". veterinary