Thảo luận:Giải Nobel vật lý năm 2010

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Em đã thấy bài viết đã tốt (clear) hơn rất nhiều so với bản gốc rồi.

Cao Xuân Hiếu, 13:30, 9/10/2010 (UTC)

Mình không hiểu câu đầu tiên viết gì, đặc biệt chỗ: "lớp này chỉ dày một nguyên tử".

Nguyenthephuc, 13:44, 8/10/2010 (UTC)

Hi Phúc & Hiếu. Mấy câu đầu đã được thêm vào và cụm "lớp này chỉ dày một nguyên tử" được sửa một chút rồi.