Thảo luận:Giới thiệu chung về transistor trường FET, Mai Hoàng Nam

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

vâng..e cám ơn thầy ạ..hi

Nambk, 07:27, 31/3/2012 (UTC)

@ Nambk: Bài viết này của bạn không hiện trong danh sách bài viết mới vì lúc đầu bạn đã tạo bài viết này trùng tên với một bài viết có từ rất lâu (04:10, 24/5/2010) và hệ thống vẫn tính thời điểm tạo bài viết là thời điểm của bài viết cũ. Bạn có thể xem lịch sử của trang này thì thấy rõ điều đó: lịch sử trang. Tôi sẽ xóa bài viết này và tạo lại để nó nằm trong danh sách bài viết mới.

@Kisuhan.bk: Bạn đã tạo hai bài viết, và chúng đều có trong danh sách bài viết mới: Tim hieu ve Transistor truong FETTìm hiểu về Transistor trường JFET.

Chú ý: 1) thư viện phân biệt bài viết với tệp tin. 2) để xem được các bài viết mới nhất, các bạn có thể cần làm sạch trang (làm sạch trình duyệt)

Nguyenthephuc, 03:44, 30/3/2012 (UTC)

Bài của mình cũng vậy này.

Kisuhan.bk, 03:09, 30/3/2012 (UTC)

sao bài này em viết k thấy có trong mục bài biết mới nhỉ..muốn tìm được nó phải vào phần hoạt động cá nhân thì mọi người sẽ xem kiểu gì đây???

Nambk, 02:33, 30/3/2012 (UTC)