Thảo luận:Giai thoại văn học Việt Nam/Nguyệt cung linh đạn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một dị bản khác là "Nguyệt cung tinh tiễn, hoàng hôn xạ lạc kim ô."

Chúc Thành, 16:46, 5/7/2011 (UTC)