Thảo luận:Giai thoại văn học Việt Nam/Rửa chân trong ao

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

"Đó là mở đầu cho một kết thúc tốt đẹp mà có lẽ không phải kể thêm." -:D

Nguyenthephuc, 13:56, 22/7/2011 (UTC)