Thảo luận:Giai thoại văn học Việt Nam/Tận thu thiên hạ nhân tâm

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Khoác một áo bào, đảm đang khó khăn thiên hạ
Cầm ba thước kiếm, tận thu lòng dạ thế gian.

Bái phục!

Nguyenthephuc, 14:12, 8/7/2011 (UTC)