Thảo luận:Học Địa lý 12 bằng Atlat/Tài liệu tham khảo

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mình xem các bản đồ minh họa thấy có một số ý kiến thế này: Sử dụng bản đồ trong học địa lý tập trung vào hướng khai thác tri thức trên bản đồ là chính chứ không phải minh họa là chính, các bản đồ đã có lại tập trung vào 1 chủ đề hành chính vì vậy rất hạn chế trong việc khai thác kiến thức từ đây, có lẽ các bản đồ này nó nằm trong các trang liên kết để minh họa, tham khảo thì phù hợp hơn. Phương án tốt nhất là có các bản đồ trong atlat địa lý Việt nam bởi lẽ: Mục đích của át lat này là phục vụ cho dạy và học vì vậy các bản đồ đầy đủ các loại Cụ thể: bản đồ địa lí tự nhiên(lãnh thổ, đất đai, khí hậu, sông ngòi.., bản đồ Bản đồ kinh tế xã hội: đân cư, dân tộc, các ngành kinh tế, các vùng kinh tế... Trong atlat có các tranh ảnh hình vẽ, lát cát, biểu đồ mang tính trực quan phù hợp với lứa tuổi học sinh Các nội dung đề cập trong SGK tương thích với các nội dung átlat nên việc học và dạy phù hợp với nhau hơn. --Nguyễn Mạnh Hùng

Vâng, hiện tại chưa có các bản đồ trong atlat nên anh Hiếu lồng một số bản đồ hành chính vào một số bài chỉ là để thử nghiệm cách trình bày. Sau này, chúng ta có bản đồ atlat rồi thì sẽ đưa chúng vào. --Nguyễn Thế Phúc 10:10, ngày 20 tháng 9 năm 2006 (CDT)