Thảo luận:Isoflavones với biểu hiện gene IGF-1 và ER-alpha của cơ tim

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chúc mừng anh Tiếp nhé. Em chưa được đi hội nghị ra khỏi nước Đức phát nào. Tháng 4 này cũng chỉ đến Osnabrück. WikiSysop 08:34, ngày 01 tháng 2 năm 2007 (CST)