Thảo luận:Kĩ thuật lái xe máy lên dốc, xuống dốc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Có một vấn đề cần được lượng hóa: "Dốc như thế nào là đứng, như thế nào là vừa và số mấy thì phù hợp với loại dốc đó?"

Nguyenthephuc, 02:13, 3/9/2010 (UTC)