Thảo luận:Kỹ thuật đặt câu hỏi Socrate

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Có ý kiến cho rằng: "Phương pháp đàm thoại phát hiện do Scorate đưa ra, dựa trên các câu hỏi - đáp, HS không tự khám phá (tức là không khám phá được điều gì cả) mà chỉ theo từng bước lí luận do giáo viên đưa ra."

Nguyenthephuc, 12:25, 15/8/2011 (UTC)