Thảo luận:Khen ngợi con trẻ thế nào

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Kinh nghiệm: "Đừng khen con thông minh, hãy khen con nỗ lực" không chỉ được rút ra từ các nhà tâm lý học, giáo dục học mà còn được đúc rút từ chính những nhà khoa học, sáng chế, thực hành:

Thomas Edison: "Thiên tài là một phần trăm cảm hứng, chín mươi chín phần trăm mồ hôi."
Nguyenthephuc, 00:16, 15/4/2015 (UTC)