Thảo luận:Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Conference

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Em có một số đề xuất để việc thảo luận hiệu quả hơn, nhờ mọi người hoàn thiện giúp.
Một số quy ước khi thảo luận:
- Anh Hiếu là người điều khiển buổi thảo luận và có toàn quyền quyết định các hoạt động.
- Tất cả các thành viên cần tham gia vào conference liên tục để tránh mất tập trung, lãng phí thời gian của mình và của cả nhóm.
- Bất kỳ thành viên nào cũng có thể trao đổi theo luồng của chủ đề nhưng trước khi gửi mess phải đảm bảo là mình không đá lộn chuồng, chúng ta không có thời gian để trách ngững người không theo dõi.
- Ký hiệu >> là đồng ý quan điểm, chuyển nội dung, mọi người đưa ý kiến tiếp theo.
- Ký hiệu !, ?: muốn đưa ra nội dung mới.(chỉ đưa ra sau ký hiệu>>)
- Ký hiệu == là ngừng lại tất cả, phân tích từng ý một, dùng khi bắt đầu tình trạng mất kiểm soát
- Khi hai người bất đồng quan điểm, đề nghị tạm thời ngừng lại và trao đổi riêng, sau đó tự thống nhất ý kiến công khai trước lớp.
- Bài seminar buộc phải học off-line với sự chuẩn bị thật chu đáo của các thành viên để việc thảo luận thực sự có ý nghĩa.

Như vậy có thể tóm tắt những thông tin học viên cần nắm như sau:
Có 6 ký hiệu và 2 quy tắc đơn giản để thảo luận tốt hơn

+ đưa ý kiến của mình ngay khi không đồng ý (0) hoặc đồng ý (1) hoặc trực tiếp tham gia thảo luận, hoặc im lặng theo dõi.
+ Bấm = khi mọi người đi nhanh quá.
+ bấm ! khi có điều khác muốn nói
+ bấm < khi muốn nhắc nhở người khác quay lại chủ đề đang được bạn đề cập
+ bấm > khi bạn đã thông
+ Tôn trọng các dấu double của cán bộ quản lý.
+ Tự giác tham gia conference nghiêm túc, luôn theo sát thảo luận.
Mong mọi người tích cực thử nghiệm.