Thảo luận:Mười lời khuyên giữ trật tự trong lớp học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Xem thêm: 10 điều khuyên để giữ kỷ luật trong lớp học


  1. Hãy tự trọng
  2. Tôn trọng các học sinh
  3. Tin tưởng học sinh
  4. Chuẩn bị chu đáo trước khi giảng dạy
  5. Biết tán thưởng
  6. Lên án những hành vi sai trái nhưng không lên án người phạm lỗi.
  7. Tránh đe doạ, nhục mạ.
  8. Dạy những đức tính nhân bản
  9. Qui định một số điều lệ đơn giản, rõ ràng.
  10. Trau dồi khả năng hài hước, lòng kiên nhẫn chịu đựng và tính uyển chuyển, linh động.

Nguồn: http://tnttvnlove.blogspot.com/2012/06/bai-17-ky-luat-trat-tu-trong-lop-giao.html

Nguyenthephuc, 09:22, 12/9/2014 (CEST)