Thảo luận:Một số điều nên và không nên trong giảng dạy toán/5

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

on July 7, 2009 at 2:04 am Pirlo wrote:

Thưa thầy, theo em nghĩ thì nhiều giáo viên cũng nghĩ đến chuyện này. Không rõ thầy Dũng đã đến tham quan lớp phổ thông ở VN bao giờ chưa ? Bây giờ dậy học chỉ chú trọng làm bài tập, coi nhẹ lý thuyết. Số tiết phân cho thì buộc lòng phải làm cho đúng. Vấn đề vẫn nằm ở chỗ giáo viên phổ thông vẫn phải giảng những bài không phải của mình, mà là của Bộ Giáo dục !