Thảo luận:Một số gợi ý khi thiết kế trình diễn Powerpoint

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cảm ơn cậu đã chỉnh sửa và bổ sung, đúng là mình đã thiếu sót.

Nguyenthephuc, 09:43, 5/11/2014 (CET)

Bài viết có nhiều thông tin hữu ích. Mình khá tâm đắc điều 6, giảm thiểu các hoạt hình. Hoạt hình làm chậm thời gian truyền tải nội dung và gây mất tập trung cho người nghe. Để làm slide trở nên sinh động, hấp dẫn, hình ảnh minh họa chân phương có thể có cùng tác dụng. Nếu bất buộc phải sử dụng animation (motionpath) thì cũng nên giảm thiểu (chỉ 1/2 slide trong cả bài).

Nội dung thứ 7: Cách nhấn mạnh thông tin bỏ quên tác dụng của kích thước, màu sắc chữ mà lại chỉ giới thiệu animation. Phương thức này vô hình chung đối lập với phương thức 6. Mình bổ sung vào nội dung này như đã thảo luận.

Cao Xuân Hiếu, 08:09, 5/11/2014 (CET)