Thảo luận:Main Page

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chào mọi người,

Nếu có bạn nào đang làm nghiên cứu sinh ở Anh và có kinh nghiệm làm việc và phát triển Twiki thì hiện tại đang có một cơ hội làm Internship ở BT, địa điểm là Ipswich, 80 miles north east of London. Bạn sẽ phải phụ trách và phát triển một trang web cho phòng nghiên cứu ở đây dựa trên công nghệ Twiki này và sẽ phải phát triển thêm một số công nghệ khác theo yêu cầu (ví dụ: viết plugin).

Công việc này sẽ kéo dài trong 3 tháng, có thể kéo dài thêm 3 tháng nữa và bắt đầu vào tháng 1 tới (có thể xê dịch). Vì BT không sponsor short-term work permit thế nên cái này chỉ áp dụng với nghiên cứu sinh đang làm tiến sỹ (không cần wp). Bạn sẽ làm việc ở phòng nghiên cứu của BT (ISRC - Intelligent System Research Center), trụ sở ở Ipswich.

Lương của BT trả cho bạn sẽ là £310/tuần. Đây là một cơ hội tốt để bạn có thể có kinh nghiệm thực tế và sẽ giúp bạn nếu bạn muốn xin việc làm sau này.

Yêu cầu kỹ năng: Perl, Twiki, HTML & Javascript, Java

Liên hệ: duong (dot) nguyen (at) bt (dot) com

Thông tin thêm: http://www.duongnt.net/files/BT_internship_dec_05.pdf

NTD

Nhật ký

  1. Chuyển hướng Main Page từ VLOS:News (3055 views) sang VLOS:Trang Chính (73 views)WikiSysop 05:38, ngày 08 tháng 4 năm 2007 (CDT)