Thảo luận:Nghiên cứu mới về cơ chế tác dụng của châm cứu

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hi Hiếu, Vẫn chưa có cơ chế "xương sống" giải thích tác dụng của châm, cứu cũng như các phương pháp tác động thông qua các huyệt. Khi nào có thời gian anh sẽ viêt bài tóm tắt về vấn đề này và đặc biệt là viết bài về huyệt "túc tam lý" - một trong những huyệt "rất thú vị" ai cũng có thể tự thường xuyên bấm, day... Rất có ích!

Veterinary, 14:54, 9/7/2010 (CEST)

Mong rằng sớm có thêm các nghiên cứu về bản chất thực sự của huyệt đạo, kinh mạch cũng như cơ chế tác dụng của massage, day huyệt. Tại sao tẩm quất dễ nghiện anh Tiếp nhỉ :-P ?

Cao Xuân Hiếu, 17:29, 1/7/2010 (CEST)