Thảo luận:Nhận diện chân lý

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cám ơn bác nào đã biên tập lại bài náy. Meta đã thử bao nhiêu lần mà không tự đăng bài được. Cho nên bài thì có mà đóng góp thì không. Không biết bao giờ Meta có thể gửi bài, gửi hình theo ý muốn.

Chán ghê!

Metamorph, 19:28, 22/2/2012 (UTC)