Thảo luận:Những điểm tương đồng đáng ngạc nhiên giữa người và chuột

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài này viết hay phết. Em có thể nhét hình con chuột bạch vào bài được k? Cao Xuân Hiếu 04:48, ngày 26 tháng 7 năm 2007 (CDT)

Chuot.gif


Hoan hô cả hay tay. Anh cũng định cho hình ảnh vào bài nhưng không rành lánh cái vụ bản quyền với lại chưa nghiên cứu kịp cách post hình nên đành để bài chay thế. Cảm Hiếu. Lê Minh Khôi