Thảo luận:Những căn nguyên khiến máy tính “chậm như rùa”

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Có lẽ, nên bổ sung thêm ý rằng bài viết chỉ áp dụng cho các hệ điều hành windows

Nguyenthephuc, 10:12, 22/8/2011 (UTC)