Thảo luận:Những thói hư tật xấu của người Việt/47

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các nước phương Tây làm thế nào giải quyết được vấn đề này. Một trong những phương cách là giảm sự khác biệt tiền lương trả 1 nhân công lành nghề và 1 cử nhân mới ra trường. Ở Đức dường như tỷ lệ là 0.7, 0.8 .

Cao Xuân Hiếu, 11:31, 8/4/2011 (UTC)

Nói gọn thì sự học của trẻ em ngày nay không khác người xưa: "Học để thi"!

Nguyenthephuc, 14:16, 7/4/2011 (UTC)

Học rồi kết quả không như ta mong muốn. Cũng phải nhin nhận một điều là ngày nay chúng ta thường lấy cái lợi trước mắt mà học. Mong con trở thành bác sĩ cho con đi học y. nhưng con lại sợ thấy máu....Phải chăng đó là sự học ngày nay. Há chẳng bằng không sao

Tinhlan, 03:51, 6/4/2011 (UTC)